Ystafelloedd a Llety

Powered By MyUK.Travel

Mae 8 ystafell gyffyrddus gennym gyda theledu sgrin wastad, mynediad WiFi, sychwr gwallt, cyfleusterau gwneud te a choffi a chawod en-suite. Mae naws Cymreig arbennig gan bob ystafell gyda phen gwely a chwiltiau Tapestri.

Mae siolau magu Cymreig wedi'u gwehyddu'n draddodiadol ar y gwelyau. Mae hyn yn cysylltu David â'i mam a arferai berchen ar yr hen Felin Wlân Alltcafcan ger Pentrecwrt. Mae'r rhan fwyaf o'r patrymau cwilt yn wreiddiol, yn enwedig yr hen Siolau Magu.

Rhiannon - Maint Brenin

 Gweld Sioe Sleidiau

Cyfraddau: O £90 yr ystafell y noson. Prisiau un person yn unig yn dechrau o £70. Yn cynnwys brecwast llawn.

Dim ysmygu.

Dwynwen - Dwbl Safonol

 Gweld Sioe Sleidiau

Cyfraddau: O £90 yr ystafell y noson. Prisiau un person yn unig yn dechrau o £70. Yn cynnwys brecwast llawn.

Dim ysmygu.

Branwen - Dwbl Safonol

 Gweld Sioe Sleidiau

Cyfraddau: O £90 yr ystafell y noson. Prisiau un person yn unig yn dechrau o £70. Yn cynnwys brecwast llawn.

Dim ysmygu.

Non - Dwbl Safonol

 Gweld Sioe Sleidiau

Cyfraddau: O £90 yr ystafell y noson. Prisiau un person yn unig yn dechrau o £70. Yn cynnwys brecwast llawn.

Dim ysmygu.

Efa - Pâr

 Gweld Sioe Sleidiau

Cyfraddau: O £90 yr ystafell y noson. Prisiau un person yn unig yn dechrau o £70. Yn cynnwys brecwast llawn.

Dim ysmygu.

Catrin Star - Pâr

 Gweld Sioe Sleidiau

Cyfraddau: O £90 yr ystafell y noson. Prisiau un person yn unig yn dechrau o £70. Yn cynnwys brecwast llawn.

Dim ysmygu.

Gwenllian - Maint Brenin

 View Slideshow

Cyfraddau: O £90 yr ystafell y noson. Prisiau un person yn unig yn dechrau o £70. Yn cynnwys brecwast llawn.

Dim ysmygu.

Angharad - Maint Brenin

 View Slideshow

Cyfraddau: O £90 yr ystafell y noson. Prisiau un person yn unig yn dechrau o £70. Yn cynnwys brecwast llawn.

Dim ysmygu.

Special Offers

Bwyd Bwyty