Café Bar

 View Slideshow

Caffi/Bar ar y llawr gwaelod - wedi'i gynllunio'n unigol gyda theimlad byd-eang, yn gweini bwyd o 12 hanner dydd tan 3pm.

Mae prydau gyda'r nos yn amrywio gydag adeg o'r flwyddyn. Ceir mynediad i gadeiriau olwyn a thoiledau i'r anabl yn y bar.

Coffi Ffres, Myffins Cartref a Croissants yn cael eu gweini bob dydd rhwng 10am a 10pm. Gallwch eu mwynhau yn y bar neu yn yr awyr agored lle y gallwch wylio'r byd a'r betws.

Papurau newydd amrywiol ar gael.

Special Offers

Bwyd Bwyty